120+ Best Marathi Shayari – Love, Dosti, Funny, SMS & Life

Welcome to the best Marathi Shayari collection online. We have handpicked the best Marathi Shayari to share with your friends on social media.

Also visit our Love Shayari, Dosti Shayari, Sad Shayari, and Birthday Shayari.

Marathi shayari with images

आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर ,
कोणताच मार्ग उरत नाही,
सगळीकडे अंधार मग,
प्रकाश कुठेच रहात नाही.
माझी कविता वाचताना नेहमी डोळे गळतात,
तिच्या आयुष्याचे धागे म्हणे माझ्या जीवनाशी जुळतात.
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी रात्र चंद्राविना जसा मानव भावनांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसे झाड पानांविना जसे फुल सुगंधाविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसा समुद्र पाण्याविना जसा दिवस सुर्याविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी बाग् फुलंविन जसे आकश चांदण्यांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना.
असे असावे प्रेम केवळ शब्दानेच नव्हे
तर नजरेने समजणारे
असे असावे प्रेम केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे…
असे असावे प्रेम केवळ सुखातच नव्हे
तर दु:खातही साथ देणारे
यातून,
एखाद्याच्या हृदयाबद्दल बोलण्याची काहीच गरज नाही
ते कोणालाही सांगू नका
तुझी आणि माझी मैत्री अशी आशावी,
काटा तुला लागला तर कल माला यावी.
प्रेम कधी नाही विचारत कि का दूर आहेसतू,
ते फक्त म्हणते कि माझ्याच जवळ आहेस तू.
भावना समजायला शब्दांची साथ लागते,
मन जुळून यायला ह्दयीची हाक लागते.
हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा,
या मनातून त्या मनात पोहोचणारा,
एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा,
तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा.
म्हणायचे काहीतरी वेगळे होते
काहीही ऐकले नाही
काही जण त्यांच्या प्रेमात असे विखुरलेले आहेत
काहीही तुटलेले नाही आणि काहीही शिल्लक नाही
मांजराच्या कुशीत लपलय कोण?
ईटुकली पिटुकली पिल्ले दोन!
छोटे छोटे डोळे,
इवले इवले कान,
पांघरुण घेऊन झोपा आता छान.
छोड़ न देना हुम्हे मोयब्बत की राह मैं
ज़माना बहुत तलबग़ार है
हम्हे तनहा देहकने के लिए
माझ्या हसतमध्ये मी
पाहिलेले ऋषी म्हणाले राजपुत्र
जा आणि जुन्या मित्रांबरोबर घेऊन जा
आपली औषधे समान आहेत.

Marathi shayari dosti

HAQIQAT SAMJHO YA AFSANA,
TERI DOSTI
HAI MERAY JEENE KA BAHANA.
BEST FRIEND
मुली बोलतात तू खूप मासूम दिसतोस,
पण मी किती हरामी आहे हे
फक्त माझ्या मित्रांनाच माहीत आहे..